!!! Finančné ceny pre všetky kategórie !!! 

Pre celkového víťaza na dlhej trase ! 100 € ! prémia

Juniori: 

1.miesto: 30 €

2.miesto: 20 €

3.miesto: 10 € 

Muži: 19-39 rokov 

1.miesto: 30 €

2.miesto: 20 €

3.miesto: 10 € 

Muži: 40 - 49 rokov 

1.miesto: 30 €

2.miesto: 20 €

3.miesto: 10 € 

Muži: 50 a viac rokov

1.miesto: 30 €

2.miesto: 20 €

3.miesto: 10 € 

 

Juniorky:

1.miesto: 30 € 

2.miesto: 20 €

3.miesto: 10 € 

Ženy: 19 - 39 rokov

1.miesto: 30 €

 2.miesto: 20 €

3.miesto: 10 €

Ženy: 40 a viac rokov

1.miesto: 30 €

 2.miesto: 20 €

3.miesto: 10 €