PROPOZÍCIE  

Raslavický pedál 2020

CK Raslavice a obec Raslavice organizujú

2. ročník horských cyklistických pretekov v ❤️ Šariša

 —

Dátum a miesto: 13.9.2020, Amfiteáter Raslavice

Riaditeľ pretekov: Michal Čverha 

                        Rozhodkyňa pretekov: Ing. Zuzana Subovitsova

! V prípade stopnutia športových akcií pre COVID - 19  sa bude online štartovné vracať !                                                                        

   Prihlášky: 

 • Registrácia ukončená !
 • ! obmedzený počet štartujúcich (200) !
 • Na mieste nebude možná registrácia pre nových pretekárov, ktorí neboli vopred online prihlásení
 • o úspešnej online registrácii budete informovaní e-mailom
 • dopredu registrovaní pretekári sú povinní prísť podpísať do kancelárie pretekov prezenčnú listinu a prevziať si štartovné číslo 

   Kancelária pretekov:

 • označenie registrácia, Amfiteáter Raslavice

   Prezentácia:

 • 13. september (nedeľa) 2020, od 10:00 do 12:30
 • Prezentácia: pre pretekárov, ktorí uhradili štartovné vopred na účet a pretekári ktorí boli prihlásení ale budú platiť štartovné na mieste 
 • pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku pri prezentácií

 • každí pretekár alebo účastník je povinný pred vstupov použiť dezinfekčné zariadenie na dezinfekciu rúk
 •  pri prezentácií bude musieť mať prekryté horné dýchacie cesty (šatka, rúško, šál) + dodržiavať 2m. odstup, ináč mu nebude možná uskutočnená prezentácia
 •  pri výkone aktivity nebude musieť mať prekryté horné dýchacie cesty. 

Čas štartu :

Dlhá trasa: 13:00

Krátka trasa: 13:10

 • prosíme pretekárov, aby boli pripravení na štarte 5 minút pred štartom príslušnej trasy 

Krátka trasa modrá 

13 km, prevýšenie: 260 metrov

Dlhá trasa červená

30,5 km, prevýšenie: 770 metrov

Krátka trasa modrá (13,5 km): 

Dlhá trasa červená (30,5 km) : 

Štartujú :

 • všetci pretekári, ktorí pri registrácii dostali štartovné číslo a uhradili štartovný poplatok

Účasť na pretekoch :

 • dobrý zdravotný stav a súhlas s podmienkami štartu potvrdí každý pretekár pri online registrácii a svojim podpisom do prezentačnej listiny
 • každý pretekár sa pretekov zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť
 • každý pretekár zodpovedá za škody ním spôsobené sebe, alebo iným
 • usporiadateľ neručí za škody vzniknuté pretekárom, ani nimi spôsobené

Zároveň deklaruje nasledovné :

- nebol som v posledných 14 dňoch v zahraničí.
- nebol som v posledných 14 dňoch v kontakte s osobou s pozitívnym testom na COVID-19,
- nebol som za posledných 14 dní v karanténe,
- nemám žiadne chorobné príznaky (horúčka, kašeľ, ťažkosti s dýchaním, bolesť svalov, celkovú
únavu a pod.) ani žiaden z mojich rodinných príslušníkov,
- nebol resp. bol testovaný na vírus COVID-19 s negatívnym výsledkom

Štartovné :

 • výška štartovného (krátka trasa modrá) online do 23.8.2020 - 12 € (medaila, tričko)
 • výška štartovného (krátka trasa modrá) online do  6.9.2020 - 15 € (bez medaily s tričkom)
 • výška štartovného (dlhá trasa červená) online do 23.8.2020 - 15 € (medaila, tričko)
 • výška štartovného (dlhá trasa červená) online do 6.9.2020 - 18 € (bez medaily s tričkom)
 • do poznámky pri prevode uviesť: MENO, PRIEZVISKO, A ROK NARODENIA!!!
 • registračný poplatok (€ ) posielať: IBAN: SK32 1100 0000 0029 3621 1365                             
 • po úhrade štartovného vopred na účet Vám zašleme informáciu o pripísaní platby najneskôr do 3 dní na e-mail, ktorý ste uviedli pri registrácii
 • ak Vám do 3 dní takýto email nepríde, zašlite potvrdenie z banky/online bankingu o úhrade na náš email: raslavickypedal@gmail.com 
 • v cene štartovného:

  • účastnícka medaila, účastnícke tričko pre tých, ktorý uhradia online štartovný poplatok na účet do ! 23.8.2020 !
  • prezentačná taška s produktmi od našich sponzorov, štartovné číslo + 3 pásky na upevnenie
  • bageta, minerálka
  • štartovné číslo slúži ako tombolový lístok
  • pokyny pred, počas a po pretekoch
Účastnícka medaila
Účastnícka medaila
Účastnícke tričko
Účastnícke tričko

Kategórie dlhej červenej trasy:

 • Juniori: od 12 - 18 rokov (2002 až 2008)
 • Muži: 19 - 39 rokov (2001 až 1981)
 • Muži: 40 - 49 rokov (1980 až 1971)
 • Muži: 50 a viac (1970 a starší)
 • Juniorky: od 12 - 18 rokov (2002 až 2008)
 • Ženy: 19 - 39 rokov  (2001 až 1981)
 • Ženy: 40 a viac rokov (1980 a staršie)

Kategórie krátkej modrej trasy: 

 • Juniori: od 15-18 rokov (2002 až 2008)
 • Muži: 19 a viac (2001 a starší)
 • Juniorky: od 15-18 rokov (2002 až 2008)
 • Ženy: 19 a viac (2001 a staršie)

! DETSKÉ PRETEKY ZRUŠENÉ !

Ceny hlavných pretekov:

 • finančné ceny (uvedené v sekcii " Ceny" ), finančné ceny, medaily a diplomy v každej kategórii

Občerstvovačka:

 • približne v polovici trate sa bude nachádzať bufet s občerstvením  (vrch Haľagoš 642 m.n.m)

Cieľ pretekov:

 • bude označený: 5km, 1km  a 200 metrov pred cieľom

Umývanie bicyklov: 

 • DHZ Raslavice

Parkovanie:

 • usmerní organizátor, pri amfiteátri

Vyhodnotenie:

 • v mieste štartu a cieľa pretekov, tj. v priestoroch Amfiteátra 
 • po dojazde posledného pretekára

Ubytovanie:


Záverečné ustanovenia: 

Prihlásenie a úhrada štartového poplatku sa považuje za písomný súhlas účastníka zúčastniť sa na pretekov.

Každý pretekár sa pretekov zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť.
Každý pretekár zodpovedá za škody ním spôsobené sebe alebo iným.
Usporiadateľ neručí za škody vzniknuté pretekárom ani nimi spôsobené. 

Osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov, alebo podpisom do prezenčnej listiny (!) 

Ochranná prilba je povinná pre každého pretekára počas celých pretekov.
Pretekov sa môžu zúčastniť súťažiaci len na horských bicykloch poháňaných výlučne ľudskou silou bez pomocných motorov. Je zakázané odhadzovať odpadky po celej dĺžke trati, okrem vyznačeného bufetu. Prihlásením na preteky vyjadrujete súhlas na spracovanie poskytnutých osobných údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov.

Pretekár je povinný rešpektovať usmernenia rozhodcov a organizátora pretekov.                              Nerešpektovanie môže viesť k samotnému vylúčeniu.
Preteká sa podľa tohto rozpisu.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu tohto rozpisu, či zrušenie pretekov v prípade nepredvídaných udalostí. V prípade zlých poveternostných podmienok možnosť zmeny trasy.

V prípade neúčasti organizátor nevracia štartovné.

Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

Pretekár sa musí správať športovo, slušne a ohľaduplne. Nesmie ohrozovať na zdraví a živote seba, ani ostatných pretekárov. Musí umožniť predbehnutie rýchlejšiemu pretekárovi bez obmedzenia spravidla z ľavej strany pokiaľ to podmienky na trati umožňujú. Rýchlejší pretekár je povinný včas a jednoznačne informovať predbiehaného pretekára o svojom úmysle uskutočniť predbiehací manéver. V prípade hrubého a nešportového správania bude pretekár diskvalifikovaný. Je zakázané skracovať si trať a jazdiť mimo vyznačenej trate.
Treba rešpektovať regulovčíkov a usporiadateľov pretekov.
Ak pretekár opustí trať z akéhokoľvek dôvodu, musí sa vrátiť späť na trať v rovnakom mieste ako ju opustil. Ak organizátor uzná, že pretekár kvôli tomu získal výhodu, pretekár bude diskvalifikovaný.
Pretekár je zodpovedný za to, že sa bude držať oficiálne vyznačenej trasy a sám zodpovedá za svoje chyby, ktorých sa na trase dopustí.
Je zakázané užívať zakázané dopingové látky (podľa predpisov UCI a SZC).
Pretekár je povinný celú trasu absolvovať s prideleným štartovným číslom.
Pretekár nesmie tabuľku so štartovným číslom rezať, strihať, ani iným spôsobom upravovať.
Pretekár sa zaväzuje dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny organizátora a štátnych orgánov.
Pretekár nesmie štartovať z iného miesta, než z miesta na to určeného ( napr. pred štartovou páskou, vedľa vyhradeného priestoru a pod. ) Porušenie tohto článku bude predmetom diskvalifikácie pretekára.
Pre prípad úrazu sa vyžaduje od pretekárov mať so sebou preukaz poistenca zdravotnej poisťovne. 


Odstúpenie počas pretekov:
Pri odstúpení z pretekov je pretekár povinný ohlásiť odstúpenie a odovzdať štartovné číslo na najbližšej kontrole alebo v cieli pretekov.


Diskvalifikácia:
Pretekár, ktorý predčasne odštartuje, neprejde všetkými kontrolami, bude sa nešportovo správať počas pretekov, bude jazdiť so zloženou ochrannou prilbou počas pretekov - je to dôvod na diskvalifikáciu.


V Raslaviciach dňa 25.6.2020


Michal Čverha 

riaditeľ pretekov

Ing. Zuzana Subovitsova

rozhodkyňa pretekov

 

Jedinečné cyklopreteky v ❤️ Šariša

 

 


— Neseď doma, ukáž čo je v tebe

 Tešíme sa na teba